SISTEM I PLAN RADA NA PRIPREMAMA ZA FDU, I DRUGE ŠKOLE GLUME

 Prva faza:

KONSULTACIJE

 1. Učesnik rada, mora imati bilo koju završenu srednju školu.
 2. Očekuje se da je polaznik, polaznica; određen i jasan u svojim postupcima pri ovom radu, da se spremi, i pokuša da prođe kvalifikacioni prijemni ispit.
 3. U ovom sistemu radi se pojedinačno, sa svakim polaznikom, uz poseban rad samog kandidata, zasebno. Taj "njegov rad" su zadaci koje treba da obavi.
  Čime se polaznik bavi? – onim, što ga očekuje ako prođe prijemni, ispit, kao i sa onim što će mu pomoći da eventualno bude primljen na klasu.
 4. Priprema kako za prijemni ispit, i za mogući "Uži Izbor", kao i posebno za Završni Ispit.
 5. Preporuka: Periodično rad moguć i u grupama, po dogovoru i odabiru.

Napomena:

Neki okvirni, već pripremljeni program, za same konsultacije je poželjan. Po repliku dve... nekoliko... ali nije obavezan. Jasnije rečeno, ma šta lično vi mislili o svom radu, bili zadovoljni njime ili ne, lakše vam je prikazati šta trenutno želite i možete, nego objašnjavati.

SPREMITI

( Po izvođenju - Do 2' )

Monolog : realistični po izboru, dramski tekst, ili literatura.

Komedija : Nušić, Sterija, A. Popović.

Poezija : recitacija, po izboru.

Mogućne imitacije, ako ih ima.

 

 • Upoznavanje sa kandidatom, kroz intervju, između ostalog ovo su obavezna pitanja na koja treba dati jasan i kratak odgovor:... ona, pitanja nisu ključna, ali daju usmerenja u pripremi... lakši uvid u dotadašnji i zajedničko određivanje daljeg načina rada, kandidata i mentora.

 

 1. Da li kandidat,... ima scenskog iskustva, i kakvog? (Sekcije, škole glume... amatersko bavljenje glumom... i sl.)
 2. Da li je pripreme za prijemni ispit, radio samostalno, ili sa nekim?
 3. Ako je imao asistenturu, navesti "ko"? - (... profesorom maternjeg jezika, rediteljem, glumcem,... drugim licima,...) - Ovi navodi samo određuju jasniji pristup u budućem radu. Cilj je, da se polaznik zadrži pri bazičnim kreativnim sposobnostima, i da se pozitivna scenska iskustva zadrže, iskoriste, i nadgrade uz dosadašnji povoljan uticaj rada drugih pedagoga, i ukupnog scenskog angažmana samog polaznika.
 4. Ima li nekih posebnih aktivnosti, intresovanja, veština i sposobnosti kojima se bavio, ili bavi; sport, ples, igra, muzika i slično?...
 5. Ako trenutno nema materijal prijemnog ispita... šta bi kandidat spremao?... (Predlozi) iz literature, koju je do sada pročitao, - važno je da materijal, tekst, bude kandidatu na bilo koji način iiskustveno ili životno blizak, dovoljno jasan, i emotivno dostupan. Poželjno je da pisac i delo pruža prostor da bi se to glumačko, i darovito u kandidatu naslutilo, primetilo, ili očigledno videlo. Predlog su dramski i literarni klasici. Realizam.
 6. Ako kandidat već ima pripremljen materijal, između ostalog u okviru intervjua; delimično ili u celosti, pokazuje predlog radova za prijemni ispit.

Druga faza:

 • Kandidat posle konsultacija dobija mišljenje mentora, i preporuku za dalji rad.

SISTEMATIKA I SPECIFIČNOSTI RADA

Rad na pripremi kandidata se obavlja u okvirnom procesu na sledeći način:

 1. Upoznaje se sa programom, fakulteta, škole u koju ima nameru da ide, i šta ga okvirno po programu rada, tamo očekuje.
 2. Dobija preporuku: (koju literaturu čita, koji oblik fizičke spremnosti unapredi ili poboljša, na šta, po mišljenju mentora posebno da obrati pažnju u radu.
 3. Po pregledanim predlozima, i radu na njima, naznačuje se dalje razmatranje i novih odabira ako viđeni materijal uočljivo i jasno ne prezentuje šire mogućnosti, kvalitet, i darovitosti kandidata.
 4. Ako je izabrani tekst izvodiv, moguć, i saobrazan sposobnostima kandidata, zadržava se, i radi dalje na njemu.
 5. Preporuka, neophodno je imati više predloga, zarad ličnog izbora, i mogućeg ulaska u "Uži Izbor"...Primer: Komisija:" imate li još neki rad, neki monolog, komediju, ili ... drugo"? (Prosto želeći da vidi širi dijapazon mogućnosti, ili proveri sopstveno mišljenje o utisku koji ste na člana komisije, ili komisiju ostavili...)
 • U nedoumici ste šta bi odabrali, ili ste prezasićeni jednim materijalom, gde počinjete da stagnirate.
 • U završnici ovih priprema traži se konačna, izabrana verzija programa. Konkretno: radi se na optimalnosti prikazivanja, i ukupnoj pripremljenosti kandidata za prvi, prijemni izbor.
 • Ujedno, daju se instrukcije za širi izbor, približava i pojašnjava proces tog rada, te šta kandidata tamo očekuje...

Treća faza:

 • Mogućnost 1 - uz dogovor sa polaznicima:
 • Posle samostalnog rada, prezentuje svoje radove, pred drugim kandidatima. Zašto?

...da bi osoba stekla osećaj publike, i da bi se oslobodila u scenskom prostoru.

 • Mogućnost 2- zajedničke scene kandidata: Pripreme kratkih realističnih scena, koje daju osećaj iskustva, rada, i prisutnosti na sceni, naročito za one kandidate koji scenskog iskustva i nastupa nemaju.
 • Pauza, gde se vrše povremeni pregledi radova i konsultacije, i finalna priprema pred sam prijemni ispit.

 

*PS1.  Niko, pa ni ovaj mentor, ne može da garantuje siguran prolazak kandidata u uži izbor... Ova možda i besmislena, samo je realna napomena, i ništa više. Sva očekivanja su prirodna, i sve okolnosti na prijemnom ispitu su realne i postojeće...

*PS2.  Uži izbor, podjednako važan kao i prijemni ispit... okolnosti rada, i šta se od kandidata očekuje, na šta da posebno obrati pažnju... to je posebna i dopunska vrsta pripreme u okviru ovog celokupnog rada sa kandidatom. Proći uži izbor, je zapravo zahtevnije od samog prijemnog, na svoj način, isto koliko je prijemni ispit samo ulaz u uži krug...

Osnovne upisne i administrativne informacije (fdu);

 https://fdu.bg.ac.rs/sr-lat/upis/osnovne-studije

© Copyright sinkermedia.com