Propozicije foto konkursa

PROPOZICIJE TAKMIČENjA

Rok za prijave 10.06.2023.

ORGANIZATOR

Kuća Đure Jakšića & Sinker Media uz podršku Opštine Stari Grad

TEMA

Ljudski model u enterijeru ili eksterijeru, fotografisan analogno ili digitalno

CILj KONKURSA

Promocija najlepših portretnih fotografija i izložba istih u Kući Đure Jakšića u Skadarliji u periodu 02.08-16.08.2023.

OSNOVNE PROPOZICIJE

-Na Foto konkursu mogu učestvovati fizička lica starija od 15 godina, iz zemlje i inostranstva, a učešće na konkursu je besplatno.

-Kuća Đure Jakšića & Sinker Media imaju pravo na slobodno korišćenje fotografija u promotivne svrhe tokom i po završetku trajanja konkursa a u vidu objavljivanja na Sinker Media instagram profilu, vebsajtu i ostalim društvenim mrežama.

-Fotografije koje na sebi imaju potpis autora neće biti prihvaćene. U tom smislu, molimo Vas da obeležene fotografije na ovaj način ne šaljete.

-Organizator zadržava pravo diskvalifikacije fotografija koje ne zadovoljavaju zadate kriterijume bez prethodnog obaveštenja učesnika.

PROPOZICIJE ZA FOTOGRAFIJE

-Autori mogu da konkurišu sa crno-belim ili kolor fotografijama i to sa maksimalno 5 fotografija.

-Minimalna dimenzija duže strane fotografije mora biti 1.000 px, najmanje 150 dpi.

PRIPREMA I OBELEŽAVANjE FOTOGRAFIJA 

-Svi radovi moraju biti propisno obeleženi, tako što svakom radu autor treba da doda svoje ime i prezime, kao i sopstveni naziv ili broj fotografije (na primer: Aleksandar_Petrović_Fotografija01).

TRAJANjE KONKURSA I DOSTAVA FOTOGRAFIJA

-Rok za slanje radova je od 01.05.2023. do 10.06.2023. godine (do 23:59 č).

-Radovi se šalju putem dropbox linka koji se nalazi na sajtu Sinker Medije

IZBOR FOTOGRAFIJA

-Stručni žiri će izabrati najlepše fotografije u periodu od mesec dana nakon završetka foto konkursa. Autori odabranih fotografija biće obavešteni putem email adrese i broja telefona koju dostave prilikom prijave.

-Stručni žiri će biti u sastavu:

Vuk Ninković (ULUS)
Jovan Damnjanović
Nikola Đukanović

NAGRADE

Prva 3 mesta osvojiće korišćenje foto/video studija Sinker Media, i to:

  1. mesto - 20 snimajućih sati
  2. mesto - 10 snimajućih sati
  3. mesto - 5 snimajućih sati
  4. mesto - 2 snimajuća sata

AUTORSKA PRAVA

-Svaki učesnik konkursa mora biti autor fotografija koje prijavljuje na konkurs.

-Organizator se obavezuje da, u slučaju korišćenja fotografija, vidljivo označi/taguje autora.

-Autor se odriče nadoknade za reprodukovanje radova na sajtu, publikacijama, katalozima, plakatima i drugim elektronskim i štampanim materijalima Sinker Medije.

-Organizator ne snosi odgovornost za eventualno kopiranje, neovlašćeno objavljivanje i slično prispelih i objavljenih fotografija od strane drugih lica.

-Sve prijavljene fotografije ne smeju sadržati nikakvo kriminalno delo/aktivnost, niti ugrožavati građanska prava i zakone. Takođe, ne smeju se kršiti autorska prava, pravila, niti javna svojina ili pravo na privatnost bilo kojeg trećeg lica. Zabranjeno je dodavanje logo-a, logotipa, “watermark“-a i sličnih oznaka na fotografijama.

-Organizator nije odgovoran za sve netačne ili nepotpune informacije od strane učesnika ili mogućih tehničkih i softverskih problema web programa-aplikacije konkursa, kao ni za moguće probleme u slučaju kompjuterskih virusa i drugih neovlašćenih intervencija i ostalih tehničkih problema.

IDENTIFIKACIJA NAGRAĐENIH I PREUZIMANjE NAGRADA

-Organizator će obavestiti nagrađenog učesnika telefonom ili mejlom koji je dostavio o načinu i vremenu preuzimanja nagrade, odnosno pružiti sve ostale informacije od značaja za ostvarivanje prava na nagradu.

-Ukoliko nagrađeni učesnik prekrši pravila konkursa, a naročito ako se uzdrži od dostavljanja podataka od značaja za utvrđivanje identiteta prilikom preuzimanja nagrade, Organizator neće izvršiti dodelu nagrade tom licu.

PUBLICITET 

-Ukoliko ostvare pravo na nagradu, učesnici su saglasni da se njihovi podaci o ličnosti (ime i prezime i mesto i država prebivališta) mogu, od strane Organizatora, objaviti i koristiti u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala, bez plaćanja bilo kakve naknade.

-Uzimanjem učešća u Konkursu, učesnici prihvataju pravila Konkursa i iskazuju saglasnost da Organizator ima pravo na eksploataciju svih podataka poslatih elektronskom poštom, bez naknade, bez bilo kakvih ograničenja i bez obaveze pribavljanja dodatih saglasnosti.

IZMENA PRAVILA

-Organizator zadržava pravo na promenu bilo koje od navedenih pravila Konkursa, bez prethodnog obaveštavanja korisnika.

-Izmena pravila mora biti javno dostupna u okviru sajta produkcije Sinker Media.

PREKID KONKURSA

-Konkurs se može prekinuti u slučaju više sile ili nepredviđenih okolnosti o čemu će učesnici biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na sajtu produkcije Sinker Media.

-Organizatori ne odgovaraju za eventualni prekid konkursa.

INFORMACIJE I KONTAKT

Sva pitanja vezana za nagradni foto-konkurs možete dobiti pozivom na broj
produkcije Sinker Media +38163.332.374 svakog radnog dana od 9 do 17 č
ili slanjem mejla na: office@sinkermedia.com© Copyright sinkermedia.com 2023.